Rodzaje okien

Rodzaje okien

Popularne rodzaje okien

Wyróżnia się szereg rodzajów okien. Są to wysokiej klasy typy systemów okiennych, jakie opierają się na specyficznych budowach. Co do podziału pod względem konstrukcyjnym, wyróżnia się przykładowo okna krosnowe. Ten wariant okienny jest skonstruowany z krosna oraz ze skrzydła okiennego, które są otwierane do środka. To skrzydło jest pojedyncze. Najczęściej ten wariant okienny jest nieotwieralny, bardzo często są robione jako stałe. Należy jednakże wspomnieć o tym, że okna krosnowe cechują się niską izolacyjnością termiczną. Kolejny typ to okna ościeżnicowe. Jest to inaczej typ okien polskich. Są zbudowane z ościeżnicy. Cechuje je zamontowanie podwójnych skrzydeł okiennych.

Rodzaje okien

Charakterystyczne jest to, że jedno do wewnątrz, a drugie na zewnątrz pomieszczenia. Okna ościeżnicowe były modne kiedyś, dominowały zwłaszcza w zakresie budownictwa wiejskiego. Często przewijały się także na niskich poziomach. Do tego dochodzi również model okien skrzynkowych, a więc takie, kiedy rama okienna zbudowana jest z krosna oraz z ościeżnicy. Ma przymontowane skrzydła okienne, jakie otwiera się do wewnątrz. Są to skrzydła zawsze występujące jako podwójne. Co do skrzydeł zewnętrznych z kolei to cechuje je mniejszy gabaryt niż te które otwiera się do wewnątrz. W zakresie odmiany okien skrzynkowych tu charakteryzowanych warto wspomnieć o jeszcze innej podkategorii, jaką stanowią okna półskrzynkowe.

Rodzaje okien

Polega to na specyfice konstrukcji, jaka bazuje na połączeniu ościeżnicy oraz części poziomych określanych jako krośniaki. Co do wymiarów skrzydeł półskrzynkowych, to cechuje je identyczna wielkość, zatem nie ma tu praktycznie żadnych dysonansów wymiarowych. Kolejnym typem chętnie wybieranych w dziedzinie budownictwa okien okazują się warianty zespolone, czyli inaczej okna szwedzkie. Ich cechą szczególną jest podwójne skrzydło. Łączy się ono poprzez odpowiednio dobrane śruby.

Są zawieszane na ramie okiennej. By było to możliwe natomiast potrzebne jest zamontowanie także wspólnego dla części składowych zawiasu. Ten rodzaj okien jest w naszym kraju szczególnie popularny, bowiem wyróżnia się trwałością, wytrzymałością i stosunkowo niskim kosztem. Płacimy obiektywnie rzecz biorąc za jakość. Okna zespolone są rozpowszechnione od przeszło czterdziestu lat. Dodatkowym rodzajem okien są okna jednoramowe. Ich budowa obejmuje ramę, pojedynczą jak wskazuje na to już samo nazewnictwo tychże systemów okiennych, a także skrzydła jakie są zrobione z zastosowaniem drewnianych elementów konstrukcyjnych. Generalnie warto wspomnieć, że są to drewniane materiały, które odznaczają się sklejeniem ze sobą warstw. Charakterystyczne jest też to, że poprzez układ włókien taki a nie inny nie dochodzi w przypadku omawianych okien do ich wypaczania.

Jeżeli mowa o samym tworzywie stosowanym do wytwórstwa tychże okien w takiej postaci, to dominują zwłaszcza profile aluminiowe oraz PVC.

Artykuł napisany przez: